Prezydium

Ryszard Feret

Wiceprzewodniczący

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Anastazja Kruchelska

Członkini Prezydium

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Agata Andrzejczyk

Przewodnicząca

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Aleksandra Drzycimska

Członkini Prezydium

Gdański Uniwersytet Medyczny 

Michał Siwek

Członek Prezydium

Uniwersytet Medyczny w Lublinie