POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Jednym z podstawowych zadań Komisji jest dbanie o poprawę jakości kształcenia studentek i studentów kierunków medyczych.

ROZWÓJ CZŁONKÓW KOMISJI

Wymiana doświadczeń, wsparcie, udział w szkoleniach – dzięki temu możemy się rozwijać i coraz to lepiej działać na rzecz środowiska akademickiego.

WSPARCIE STUDENTÓW

Działania Komisji oparte są na potrzebach środowiska. Staramy się podejmować inicjatywy, których studenci oczekują i potrzebują.

REPREZENTACJA STUDENTÓW

Członkowie KWSM reprezentują wszystkich studentów kierunków medycznych na arenie narodowej np. w Zespołach Ministerialnych czy w Parlamencie Studentów RP.

O nas

Nasze działania

Dokumenty

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim przedstawicielem studentów kierunków medycznych. Zrzesza 12 samorządów studenckich uczelni członkowskich oraz 5 samorządów studenckich uczelni stowarzyszonych. Do podstawowych zadań KWSM należy reprezentowanie studentów zrzeszonych uczelni oraz dbanie o poprawę jakości kształcenia.  Swoje zadania Komisja wykonuje poprzez Prezydium i powoływanych reprezentantów.