O nas

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego to komisja branżowa pod Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest podmiotem reprezentującym studentów kierunków medycznych z całej Polski. Zrzesza 12 samorządów studenckich członowskich oraz 5 samorządów studenckich uczelni zrzeszonych. Głównym celem Komisji jest wsparcie oraz dbałość o rozwój studentów kierunków medycznych oraz poprawa jakości kształcenia na ich uczelniach. Skład Komisji stanowi Prezydium oraz powołani przez uczelnie reprezentanci.

PORADNIK MŁODEGO KWSM’owicza to przewodnik dla nowych członków KWSM (w tym nowych przewodniczących Uczelni Członkowskich oraz Stowarzyszonych), zawiera on najważniejsze informacje dla osób jadących pierwszy raz na zjazd naszej komisji. Znajdziecie tam także instrukcje jak stać się Uczelnią Stowarzyszoną bądź Członkowską. Kliknij w tytuł i zabierz się do czytania!