Uczelnie członkowskie

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Strona internetowa: https://samorzad.ump.edu.pl/
Przewodniczący: Paweł Czudaj

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławi
Strona internetowa: Samorząd Studentów UM – Wrocław 
Przewodnicząca: Bernadetta Nowak

Gdański Uniwersytet Medyczny

Uczelniana Samorząd Studencki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Strona internetowa: https://studenci.gumed.edu.pl/
Przewodnicząca: Aleksandra Drzycimska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Przewodnicząca: Anastazja Kruchelska

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Przewodniczący: Ryszard Feret

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Parlament Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Strona internetowa: www.pum.edu.pl
Przewodniczący: Damian Durys

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Strona internetowa: https://stud.umed.lodz.pl/
Przewodniczący: Alicja Staszek

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

Samorząd Studentów Collegium UMK
Przewodniczący: Maciej Jackowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Strona internetowa: https://samorzad.wum.edu.pl/
Przewodniczący: Agata Andrzejczyk

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Strona internetowa: umlub.pl/samorzad-studentow/
Przewodniczący: Kacper Chromiak

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Samorząd Studencki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przewodniczący: Kamil Nikiel

Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydziałowa Rada Studentów Collegium Medicum

Przewodniczący: Michał Korczak

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Samorząd Studentów Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Strona internetowa: https://urz.pl/
Przewodniczący: Rafał Kołodziej

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Samorząd Studencki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący: Jakub Wrocławski

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów CM UJK 

Przewodnicząca: Klaudia Jurecka